Bùi Tiến Dũng được nghỉ sớm vì trận Viettel – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị hoãn

Bùi Tiến Dũng được nghỉ sớm vì trận Viettel – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị hoãn

Sở Văn hoá và Thể thao đề nghị tạm dừng tổ chức trận đấu đến khi có chỉ đạo mới của các cấp có thẩm