Những hiểu lầm ở trận Việt Nam – Nhật Bản: Ritsu Doan không phải Ritsu Đoàn cũng chẳng phải Ritsu Doãn, VAR không phải công nghệ

Những hiểu lầm ở trận Việt Nam – Nhật Bản: Ritsu Doan không phải Ritsu Đoàn cũng chẳng phải Ritsu Doãn, VAR không phải công nghệ

Ritsu Doan là Đường An Luật, không phải Ritsu Đoàn hay Ritsu DoãnRitsu Doan ghi bàn thắng duy nhất ở