Cầu thủ CLB Than Quảng Ninh có thể mất trắng nhiều tỷ đồng nếu muốn thanh lý hợp đồng

Cầu thủ CLB Than Quảng Ninh có thể mất trắng nhiều tỷ đồng nếu muốn thanh lý hợp đồng

Tháng 8 vừa qua, CLB Than Quảng Ninh thông báo chính thức dừng hoạt động trong 1 năm. Tương lai của