Wu Xi Guan Wu Lei muốn định cư trong phiên bản của Jersey Wu Lei để tự cười: Tôi chỉ có một phiên bản thay thế của Pasaran Taruhan Bola

Wu Xi Guan Wu Lei muốn giải quyết trong bức ảnh của Wu Lei.Wu Lei đã tự cười mình: Tôi chỉ có một phiên bản thay thế [Pasaran Taruhan Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 22 tháng 1: Gần đây, Wu Xi, người đang đào tạo tại đội bóng đá quốc gia, cho đồng đội của anh ấy, Wu Xilei đã thực hiện một thời gian.Ở Lianmai, Wu Lei trêu chọc