Sợ Hồng Duy “ế”, Quế Ngọc Hải rao bán bạn hệt như cách Trấn Thành làm mối cho Anh Đức khắp showbiz

Sợ Hồng Duy “ế”, Quế Ngọc Hải rao bán bạn hệt như cách Trấn Thành làm mối cho Anh Đức khắp showbiz

Từ nay có lẽ Hồng Duy nên chặn Quế Ngọc Hải xem các buổi livestream của mình để tránh tình trạng bị