Một thập kỷ của nút Like và tác động của mạng xã hội tới thế giới bóng đá: Nơi những tỷ phú biết đá bóng ra đời

Một thập kỷ của nút Like và tác động của mạng xã hội tới thế giới bóng đá: Nơi những tỷ phú biết đá bóng ra đời

Nút Like ra đời và một thập kỷ phát triển của MXHTháng 3/2010, một thay đổi mang tính lịch sử của mạ