Wu Lei: Đội thống trị nửa sau của trò chơi.Xin lỗi, thiếu liên kết cơ hội tốt Jasa Bola

Wu Lei: Đội thống trị nửa sau của trò chơi.Thật không may, tôi đã bỏ lỡ cơ hội tốt [Link Jasa Bola]: Thể thao Ye Xiangrui đã báo cáo vào ngày 17 tháng 3: giờ địa phương Barcelona vào ngày 17 tháng 3, người Tây Ban Nha thua Seville 0-1 tại nhà.Silva đã làm