Kỳ4:BóngđáphủiHàNộivànhữngdòngchảy

Bóng đá phủi Hà Nội đang phát triển rất mạnh trong những năm gần đây. Ở mỗi giai đoạn khác nhau, sự phát triển cũng khác nhau và điều đó mang đến sự phong phú, sức sống mãnh liệt của sân chơi bóng đá phong trào này.