CLBbóngđácộngđồnglớnnhấtHuếđónsinhnhậtđầutiênCLBbóngđácộngđồnglớnnhấtHuếđónsinhnhậtđầutiên

Nghe thì hơi nghịch lý thế nhưng Immanuel – CLB bóng đá cộng đồng lớn nhất Cố đô chỉ mới bước sang tuổi lên 1.