Người hâm mộ Chelsea hát tên Abu+Lạm dụng Thủ tướng Anh!

Người hâm mộ Chelsea hát tên Abu+Lạm dụng Thủ tướng Anh!Xung đột với cảnh sát [Những gì tôi biết về các trận bóng đá]: Trang web này đã báo cáo vào ngày 17 tháng 3: Vào sáng sớm ngày 17 tháng 3, Chelsea, Chelsea